Księgowość

Księgowość jest dla nas pasją, dlatego zauważamy, że na sukces firmy nie składa się jedynie prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dlatego pragniemy wyjść naszym klientom naprzeciw i dlatego pomagamy im kompleksowo. Nasze działania obejmują m.in.
  • Wszechstronną obsługę księgową obejmującą wszystkie formy rozliczeń, takich jak prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (dla spółek kapitałowych i osobowych, stowarzyszeń i fundacji o także osób fizycznych), prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtowych.
  • Bieżąca analiza przepisów prawnych – obecnie dokonuje się wielu nowelizacji ustaw oraz rozporządzeń. Dzięki nam nie musisz o tym wiedzieć, ponieważ to my dbamy, aby rozliczenia były prowadzone prawidłowo, zgodnie z aktualnymi przepisami.
  • Wizyty w Urzędzie Skarbowym zostaw nam – doskonale wiemy, że dla wielu przedsiębiorców sporządzanie sprawozdań oraz deklaracji  jest istnym koszmarem, a wizyty w tej instytucji publicznej to niepotrzebny stres. Dlatego też nasza Kancelaria, dzięki złożonemu pełnomocnictwu dokona wszelkich czynności za Państwa firmę.
  • Sprawozdawczość do innych instytucji publicznych NBP, GUS, KRS, PFRON- zdajemy sobie sprawę, że na każdej firmie ciążą w różnym zakresie inne obowiązki sprawozdawcze, aniżeli jedynie sprawozdania podatkowe. Nasza Kancelaria weźmie na siebie sporządzanie sprawozdań, które dotyczą w swym zakresie danych księgowo-finansowych, czy też kadrowo-płacowych.
  • Zarządzanie rozrachunkami – z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy przedsiębiorcy są w stanie na bieżąco monitorować stan rozrachunków ze swoimi odbiorcami i dostawcami. Dlatego właśnie nasi pracownicy na Państwa życzenie przeprowadzą taką analizę i poinformują o niezapłaconych należnościach od odbiorców oraz o konieczności zapłacenia zaległych zobowiązań.