Nasza kadra

Biuro rachunkowe CALCULO tworzy sztab 15 księgowych z doświadczeniem w branży. Wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii, rachunkowości i zarządzania finansami oraz prawa pozwoliły naszym pracownikom zdobyć wiedzę, którą wykorzystują we współpracy z Waszą firmą. 
 
 
kadra
 
 
Do naszego grona należą m.in.:
 
Małgorzata Wojtczak
Biegły rewident (numer w rejestrze 9487), Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.
Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej sektora finansów publicznych jak i sektorze komercyjnym. Obecnie sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową o charakterze łącznym jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego.
Wykłada na kursach dla głównych księgowych budżetu w oparciu o programy autorskie, autorka i wykładowczyni szkoleń w zakresie finansów publicznych, wykładowczyni metodyki badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu a także rachunkowości budżetowej na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna”. Autor materiałów szkoleniowych m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Współautorka publikacji i podręczników z zakresu rachunkowości wydanych  dla  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
 
Agnieszka Kopczyńska
Licencja do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 41895/2010.
Na Uniwersytecie Łódzkim uzyskała tytuł magistra rachunkowości i zarządzania finansami.
Posiada doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w spółkach osobowych i prawa handlowego oraz biurze rachunkowym.
 
Michał Wojtczak
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł magistra Rachunkowości i Zarządzania Finansami.
Kandydat na biegłego rewidenta, asystent biegłego rewidenta. Ukończył III stopień w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego w SkwP.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dyrektor finansowy w międzynarodowych firmach sektora budowlanego, członek rad nadzorczych jak również jako księgowy w spółkach prawa handlowego, osobowych  oraz w biurze rachunkowym.
 
Oskar Pogorzelski
Radca prawny (KR-4266). Absolwent prawa na Wydziałe Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek osobowych i kapitałowych, prawie handlowym, prawie gospodarczym oraz w prawie i postępowaniu cywilnym.

Paulina Strąk
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł mgr finansów i rachunkowości przedsiębiorstw o specjalności: rachunkowość i zarządzanie finansami. Dodatkowo posiada wykształcenie zawodowe technika ekonomisty oraz ukończony kurs II stopnia na specjalistę ds. rachunkowości - księgowego bilansistę w SKwP. Laureatka konkursu: „Na najlepszą pracę magisterską z rachunkowości” organizowanym przez SKwP. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w biurze rachunkowym. Specjalizuje się w rachunkowości podatkowej małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Milena Łoboda
Absolwentka Finansów i Rachunkowości na wydziale zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 
Ukończyła kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z zakresu II stopnia - specjalista ds. rachunkowości, potwierdzone certyfikatem. Obecnie przygotowuje się do kolejnego stopnia kształcenia. 
Od kilku lat zdobywa doświadczenie w biurze rachunkowym w prowadzeniu księgowości i kadr zarówno dla małych podmiotów jak i spółek handlowych.
 
Marzena Miazek
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Sprawozdawczość Finansowa.
Uzyskała certyfikat II stopnia zawodu księgowego- Specjalista ds. rachunkowości.
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe pozwala jej na prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej oraz wszelkich procesów i dokumentacji księgowej według obowiązującej w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.
 
Magdalena Duraj
Studentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister rachunkowości i zarządzania finansami, były członek Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA. Ukończyła II stopień w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego w SKwP. Wiedzę z obszaru rachunkowości pogłębia biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas prazy w biurze rachunkowym.
 
Katarzyna Kowalska
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magistra Ekonomii. W trakcie studiów zdała egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i uzyskała tytuł Technika Rachunkowości, Technika Ekonomisty. Doświadczenie zdobyła podczas pracy w biurze rachunkowym, w którym zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego, a także obsługą kadrowo-płacową. Wiedzę pogłębiła podczas certyfikowanego kursu „II stopnia – Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
 
Anna Fojcik
Absolwentka wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim, tytuł licencjata Finanse i Rachunkowość.
Studiuje Prawo Podatkowe i Rachunkowość na WPiA.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w biurze rachunkowym.
 
Karolina Gospodarowicz
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjat z Finansów i Rachunkowości, a także absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister Prawa Podatkowego i Rachunkowości. Obecnie rozwija swoje umiejętności oraz pogłębia wiedzę w biurze rachunkowym.
 
Dominika Czyż
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł magistra Finansów i Rachunkowości ze specjalnością Finanse i Rachunkowość MSP uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w dziale rachunkowości spółek detalicznych oraz aktualnie pogłębiane w biurze rachunkowym.